کارگاه عکس

۱۰ بهمن ۱۳۹۷

گشت-کارگاه عکاسی در خمینی شهر

گشت-کارگاه عکاسی  انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر  با عنوان «عکاسی در کوچه‌های شهر» برگزار شد ...

۶ آبان ۱۳۹۶

کارگاه عکس پائیزی در ملایر

کارگاه عکاسی محیطی کانون عکاسان انجمن سینمای جوانان ملایر در فضای پائیزی با حضور هنرجویان و ...

۱ مهر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی در تبریز

   کارگاه آشنایی با فیلترها در عکاسی طبیعت و ساخت تایم‌لپس و هایپرلپس در تبریز برگزار شد. ب ...

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه عکس در آباده

کارگاه عکس داریوش محمدخانی در انجمن سینمای جوانان آباده برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انج ...

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کارگاه سعید عرب‌زاده در کردستان

کارگاه «ویرایش فایل خام و ویرایش عکس مستند» در کردستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجم ...