مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه عکاسی انجمن سینمای جوانان مشگین‌شهر

برگزاری کارگاه عکس مشگین‌شهر
  کارگاه عکاسی انجمن سینمای جوانان مشگین‌شهر درمجموعه گردشگری پل معلق برگزارشد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان...

۰۶ تیر ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد