مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه سینمای تجربی

برگزاری کارگاه سینمای تجربی در جشنواره فیلم کوتاه سایه
کارگاه سینمای تجربی با حضور «شهرام مُکری» در یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه سایه برگزار می‌شود. به گزرش روابط‌عمومی انجمن سینمای ج...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه سینمای تجربی در جشنواره فیلم کوتاه سایه
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد