مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه دکوپاژ

برگزاری کارگاه دکوپاژ در سمنان
  کارگاه دکوپاژ توسط سعید خجسته‌فر در انجمن سینمای جوانان سمنان برگزار شد.   به گزارش انجمن سینمای جوانان ایران، اولین جلس...

۲۲ خرداد ۱۳۹۸

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...