مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تصویربرداری

برگزاری کارگاه تصویربرداری در کرج
کارگاه آموزشی تصویربرداری باحضور طاهر چگونیان در انجمن سینمای جوانان کرج برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جو...

۰۴ شهریور ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد