مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تخصصی نورپردازی

کارگاه تخصصی نورپردازی (تکمیلی فیلم‌برداری)
دفتر ویژه تهران کارگاه تخصصی نورپردازی را زیر نظر افشین علیزاده برگزار می‌کند. در سینما، نورپردازی چیزی فراتر از نورتاباندن به ...

۲۹ دی ۱۳۹۷

کارگاه تخصصی نورپردازی (تکمیلی فیلم‌برداری)
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد