مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تخصصی فیلمبرداری

لذت‌های فیلمبرداری در دفتر ویژه تهران
کارگاه تخصصی فیلمبرداری با عنوان «لذت‌های فیلمبرداری» در انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر ویژه تهران  زیر نظر مسعود امینی‌تیرانی...

۳۰ تیر ۱۳۹۸

لذت‌های فیلمبرداری در دفتر ویژه تهران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد