مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تخصصی «فتوژورنالیسم با رویکرد اجتماعی»

برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی در مشهد
  کارگاه تخصصی «فتوژورنالیسم با رویکرد اجتماعی»  با حضور سعید فرجی در مشهد برگزار می شود.   به گزارش روابط عمومی انجم...

۰۲ مرداد ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد