مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تخصصی صدا و صداگذاری

برگزاری اولین کارگاه صدا و صداگذاری در دفتر برازجان
اولین کارگاه تخصصی صدا و صداگذاری انجمن سینمای جوانان_دفتر برازجان با حضور «حسن شبانکاره»؛ اولین صدابردار ایرانی‌ که موفق به حض...

۰۴ دی ۱۳۹۵

برگزاری اولین کارگاه صدا و صداگذاری در دفتر برازجان
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...