مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تخصصی زیبایی شناسی و ساختار در فیلم کوتاه

برگزاری کارگاه زیبایی‌شناسی و ساختار در فیلم کوتاه در دفتر تهران
اولین جلسه از کارگاه تخصصی “زیبایی شناسی و ساختار در فیلم کوتاه” توسط انجمن سینمای جوانان ایران- دفتراستان تهران بر...

۰۹ خرداد ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه زیبایی‌شناسی و ساختار در فیلم کوتاه در دفتر تهران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد