مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تخصصی بازاریابی فیلم کوتاه

کارگاه بازاریابی فیلم کوتاه در دفتر کرج
انجمن سینمای جوانان استان البرز کارگاه تخصصی بازاریابی فیلم کوتاه را برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ای...

۰۹ بهمن ۱۳۹۵

کارگاه بازاریابی فیلم کوتاه در دفتر کرج
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد