مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه تاکسیدرمی داستان

در انجمن سینمای جوانان رفسنجان برگزار شد:
کارگاه تاکسیدرمی داستان
کارگاه تاکسیدرمی داستان (اقتباس در فیلم کوتاه) با حضور سیدجواد میرهاشمی در رفسنجان برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینم...

۰۲ مرداد ۱۴۰۱

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...