مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه انیمیشن

گفتگوی تصویری با «آزاده ایران‌بان» درکارگاه انیمیشن دفتر قزوین
آزاده ایران‌بان از ونکوور کانادا و از طریق گفتگوی تصویری مهمان جلسه آخر کارگاه  انیمیشن سام چگینی در انجمن سینمای جوانان استان ...

۰۷ تیر ۱۳۹۶

گفتگوی تصویری با «آزاده ایران‌بان» درکارگاه انیمیشن دفتر قزوین
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد