مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه آموزشی و اردوی

کارگاه و اردوی عکاسی در مراغه
کارگاه آموزشی و اردوی یک‌روزه عکاسان انجمن سینمای جوانان مراغه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، کارگا...

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد