مطالب مرتبط با برچسب

کارگاه آموزشی «نقش موسیقی در فیلم

برگزاری کارگاه آموزشی در تالش
  کارگاه آموزشی «نقش موسیقی در فیلم» در انجمن سینمای جوانان تالش برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانا...

۲۶ تیر ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد