کارگاه آزاد فیلم

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

جوایز سومین جشنواره کارگاه آزاد فیلم برای «چندش»

  فیلم کوتاه «چندش» به کارگردانی رضا نجاتی، از اعضای فعال انجمن سینمای جوانان ایران &# ...

۱۷ اسفند ۱۳۹۷

دیپلم افتخار جشنواره کارگاه آزاد فیلم برای «تریبون»

  عادل تبریزی با فیلم‌نامه «تریبون» دیپلم افتخار بهترین فیلم‌نوشت سومین دوره سراسری جش ...

۲۱ آذر ۱۳۹۵

«اول پاییز » در جشنواره آزاد فیلم

فیلم کوتاه «اول پاییز» ساخته عادل تبریزی به بخش مسابقه دومین دوره سراسری و هشتمین دوره داخل ...