چگونه فیلم کوتاه نقد کنیم؟

۹ خرداد ۱۴۰۰

برخط فرضی با محمدرضا نعمتی

  گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور محمدرضا ...

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

بر خط فرضی با امیررضا نوری‌پرتو  

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور امیررضا نوری‌پ ...