چهار فیلم

۱۴ مهر ۱۳۹۹

لغو یازدهمین برنامه نمایش هفتگی «چهار ایده، چهار فیلم»

یازدهمین برنامه نمایش هفتگی «چهار ایده، چهار فیلم» به دلیل هم‌زمانی با اربعین حسینی برگزار ...

۹ مهر ۱۳۹۹

دهمین هفته  نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 10 مهر

  هفته دهم  نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ا ...

۱ مهر ۱۳۹۹

هفته نهم  نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 3 مهر

نهمین  هفته  نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

هفته هشتم نمایش اینترنتی  «چهار ایده، چهار فیلم» از 27 شهریور

هشتمین  هفته  نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران  با عنوان «چهار ...