چهارمین اردوی فیلم‌سازی ایده تا تولید

۶ اسفند ۱۴۰۱

کمال تبریزی عنوان کرد:
مسئولان استان‌ها شرایط را برای فیلمسازان جوان فراهم کنند

کمال تبریزی کارگردان سینمای ایران معتقد است که صرف برگزاری دوره های آموزشی برای فیلمسازان ج ...

۳ اسفند ۱۴۰۱

معاون آموزش انجمن سینمای جوانان مطرح کرد:
اردوهای فیلمسازی انجمن سینمای جوانان را آسیب‌شناسی می‌کنیم/ مزیت‌های اردو برای شهرهای میزبان

معاون آموزش انجمن سینمای جوانان اردوهای فیلم‍سازی ایده تا تولید را محلی برای تکمیل دوره‌های ...

۲ اسفند ۱۴۰۱

گزارش تصویری چهارمین اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید»

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، گزارش دو روز ابتدایی چهارمین اردوی فیلم‌ساز ...