چتر خاکستری

۲۷ آبان ۱۳۹۷

نمایش «چتر خاکستری» در ترکیه و اسپانیا

  فیلم کوتاه «چتر خاکستری» محصول انجمن سینمای جوانان ایران در دو جشنواره بین‌المللی فی ...

۱۵ آبان ۱۳۹۷

نمایش «چتر خاکستری» در ۳ جشنواره بین‌المللی

    فیلم کوتاه «چتر خاکستری» محصول انجمن سینمای جوانان ایران جشنواره بین‌المللی ف ...

۹ آبان ۱۳۹۷

«چتر خاکستری» از هند جایزه گرفت

  فیلم کوتاه «چتر خاکستری» محصول انجمن سینمای جوانان ایران جایزه دوم  جشنواره بین‌المل ...

۲ آبان ۱۳۹۷

نمایش «چتر خاکستری» در ۵ جشنواره بین‌المللی

فیلم کوتاه «چتر خاکستری» محصول انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره‌ بین‌المللی به نمایندگی ...

۱۱ مهر ۱۳۹۷

«چتر خاکستری»  به ترکیه می‌رود

    فیلم کوتاه «چتر خاکستری» محصول انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره بین‌الملی ...

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

«چتر خاکستری» بهترین فیلم تجربی جشنواره Nova frontier آمریکا شد

فیلم کوتاه «چتر خاکستری» موفق به کسب جایزه بهترین فیلم تجربی جشنواره بین‌المللی فیلم Nova f ...