چالوس

۱۹ مهر ۱۳۹۹

نمایش  «پری دریایی» در جشنواره انگلیسی

فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان چالوس  به جش ...

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

«پری دریایی» ایرانی  در جشنواره  آمریکایی

فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور  و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان چالوس  به ج ...