پیژامه راه راه پدر را باد برد

۱۸ آذر ۱۳۹۶

نمایش«پیژامه راه راه پدر را باد برد» در جشنوارهSIFFCY هند

فیلم کوتاه «پیژامه راه راه پدر را باد برد» از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران، در جشنواره ...

۱۷ تیر ۱۳۹۶

۲پروانه زرین سی‌اُمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان برای انجمن سینمای جوانان ایران

فیلم‌های«پیژامه راه راه پدر را باد برد» و «باران آهسته می بارد» دو پروانه زرین سی‌اُمین جشن ...

۱۵ آذر ۱۳۹۵

جایزه جشنواره «پرواز» برای کارگردان و بازیگر «پیژامه راه راه پدر را باد برد»

  محمد صادقی، کارگردان فیلم کوتاه «پیژامه راه راه پدر را باد برد» و سید عباس حسینی، با ...