پیژامه راه‌راه پدر را باد برد

۱ بهمن ۱۳۹۷

نمایش سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره فیلم‌های معلولین فرانسه

فیلم‌های «تارا»، «آخرین آغوش» و «پیژامه راه‌راه پدر را باد برد» به نمایندگی از ایران در سوم ...

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایش ۳ فیلم کوتاه ایرانی در ترکیه

فیلم‌های کوتاه «آر یو والیبال»، «درخت زیتون سعد» و «پیژامه راه‌راه پدر را باد برد» در جشنوا ...