پیچینگ

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری دومین جلسه پیچینگ انجمن سینمای جوانان استان اصفهان

دومین جلسه پیچینگ شورای تخصصی تولید انجمن سینمای جوانان استان اصفهان برگزار شد. به گزارش رو ...

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

نخستین جلسه پیچینگ استان کرمانشاه برگزار می‌شود

  نخستین جلسه دفاع از فیلمنامه شورای  تولید استانی انجمن سینمای جوانان کرمانشاه چهارشنبه ۱۹ ...

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی اعضای شوراهای تولید انجمن سینمای جوانان ایران (قسمت سوم)

اسامی اعضای شوراهای تخصصی تولید انجمن سینمای جوانان ایران در پنج استان دیگر اعلام شد. به‌گز ...

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی اعضای شوراهای تولید انجمن سینمای جوانان ایران در پنج استان

  اسامی اعضای شوراهای تخصصی تولید انجمن سینمای جوانان ایران در پنج استان اعلام شد.   ب ...

۱۱ دی ۱۳۹۷

برگزاری جلسه نهایی «پیچینگ»  بوشهر

جلسه «پیچینگ» انجمن سینمای جوانان بوشهر برای نخستین بار با حضور تعدادی از سازمان‌ها و موسسا ...