مطالب مرتبط با برچسب

پکیج نشست های تخصصی ۳۴-۲۰

پکیج نشست های تخصصی ۳۴-۲۰ در جشنواره فیلم کوتاه تهران رونمایی شد
در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از پکیج نشست‌های تخصصی سال قبل این جشنواره با عنوان پکیج «۳۴-۲۰ » رونمایی شد...

۱۹ آبان ۱۳۹۷

پکیج نشست های تخصصی ۳۴-۲۰ در جشنواره فیلم کوتاه تهران رونمایی شد
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...
آرش فلاحت‌پیشه: فیلم کوتاه؛ برشی...