مطالب مرتبط با برچسب

پژمان جمشیدی

مشکلات کارگردانان در مواجهه با بازیگران چهره
کارگردان فیلم کوتاه تردید در مورد حضور پژمان جمشیدی در این فیلم کوتاه و مشکلات کارگردانان در مواجهه با بازیگران چهره سخن گفت. ب...

۲۰ تیر ۱۴۰۰

مشکلات کارگردانان در مواجهه با بازیگران چهره
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد