مطالب مرتبط با برچسب

پوریا کاکاوند

نویسنده فیلم «روشویی»: هنرمندان فیلم کوتاه به فضای اکران و نقد تخصصی جشنواره نیاز دارند
  پوریا کاکاوند جشنواره فیلم کوتاه تهران را امکانی در راستای رشد فیلم کوتاه دانست و در این باره گفت: فضای نقد و اکران آثار...

۲۴ شهریور ۱۳۹۷

نویسنده فیلم «روشویی»: هنرمندان فیلم کوتاه به فضای اکران و نقد تخصصی جشنواره نیاز دارند
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...