مطالب مرتبط با برچسب

پوریا پیشوایی

درخشش سینمای کوتاه ایران درجشنواره ایتالیایی
  پنج فیلم کوتاه ایرانی ازجشنواره بین‌المللی فیلم «Milestone Worldwide»  ایتالیا جایزه گرفتند.   به گزارش روابط عمومی انجم...

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

درخشش سینمای کوتاه ایران درجشنواره ایتالیایی
کارگردان فیلم «تاسوکی» مطرح کرد؛ تعامل هنرمندان در سایه جشنواره فیلم کوتاه تهران رخ می‌دهد
پوریا پیشوایی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را اتفاقی مثبت دانست که به افزایش تعامل هنرمندان و شناخت استعدادهای این عرصه ...

۰۸ مرداد ۱۳۹۷

کارگردان فیلم «تاسوکی» مطرح کرد؛ تعامل هنرمندان در سایه جشنواره فیلم کوتاه تهران رخ می...
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...