مطالب مرتبط با برچسب

پوریا ذوالفقاری

عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم کوتاه تهران مطرح کرد: بی‌اعتنایی منتقدان عاملی برای مهجوریت فیلم کوتاه/ نمایش‌های آنلاین فرصتی برای سینمای کوتاه
پوریا ذوالفقاری معتقد است کم کاری منتقدان سینمایی و عدم توجه آنان به حوزه فیلم‌های کوتاه در مهجور ماندن آن در میان مخاطبان سینم...

۱۰ آبان ۱۳۹۹

عضو هیات انتخاب جشنواره فیلم کوتاه تهران مطرح کرد: بی‌اعتنایی منتقدان عاملی برای مهجوری...
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...