مطالب مرتبط با برچسب

پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز سوم

پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز سوم جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند
پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز سوم سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری سی و پنجمین جشن...

۲۱ آبان ۱۳۹۷

پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز سوم جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...