مطالب مرتبط با برچسب

پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز اول

معرفی پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز اول جشنواره فیلم کوتاه تهران
پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز اول سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری سی و ...

۱۹ آبان ۱۳۹۷

معرفی پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در روز اول جشنواره فیلم کوتاه تهران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد