مطالب مرتبط با برچسب

پنجمین هفته فیلم وعکس انجمن سینمای جوانان مشکین‌شهر

پنجمین هفته فیلم و عکس مشگین‌شهر در ایستگاه پایانی
پنجمین هفته فیلم وعکس انجمن سینمای جوانان مشگین‌شهر به یایان رسید. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پنجمین هفته ...

۲۴ خرداد ۱۴۰۱

پنجمین هفته فیلم و عکس مشگین‌شهر در ایستگاه پایانی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد