پنجاه و چهارمین

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

الهام حسین‌زاده: زیبایی شناسی در سینما رو به فراموشی است

  پنجاه و چهارمین جلسه از  فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده»، با حضور الهام حسین ...

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

الهام حسین‌زاده مهمان و کارشناس پنجاه و چهارمین پاتوق فیلم کوتاه

الهام حسین‌زاده مهمان ویژه و کارشناس چهاردهمین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آ ...

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

نمایش ۵ فیلم در پنجاه و چهارمین پاتوق فیلم کوتاه

«همه آن چیزها»، «دریازدگی»، «هراش»، «شرکت» و «رکم» در چهاردهمین جلسه از فصل ششم پاتوق فیلم ...