مطالب مرتبط با برچسب

پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای

امضای تفاهمنامه جشنواره منطقه ای بینالود
تفاهم‌نامه برگزاری جشنواره منطقه‌ای انجمن سینمای جوانان ایران با اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان...

۱۷ آبان ۱۳۹۵

امضای تفاهمنامه جشنواره منطقه ای بینالود
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...