مطالب مرتبط با برچسب

پنجاه و نهمین جشنواره جهانی فیلم «کراکوف»

نمایش «تشریح» درجشنواره «کراکوف» لهستان
  فیلم کوتاه «تشریح» ساخته سیاوش شهابی به پنجاه و نهمین جشنواره جهانی فیلم «کراکوف» لهستان راه یافت.    به گزارش رواب...

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایش «تشریح» درجشنواره «کراکوف» لهستان
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد