پنجاه‌ و‌ نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره منطقه‌ای کاشان

اسامی هیئت انتخاب و داوری  بخش عکس پنجاه ‌و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان اعلام ...

۳ بهمن ۱۳۹۶

فرماندار کاشان تأکید کرد: جشنواره کاشان محملی برای عمق‌بخشی به مقوله فرهنگ در جامعه

حمیدرضا مؤمنیان فرماندار کاشان در نشست شماری از اعضای ستاد مرکزی پنجاه و نهمین جشنواره منطق ...

۲ بهمن ۱۳۹۶

مدیر اجرایی جشنواره منطقه‌ای کاشان عنوان کرد: «آموزش» و «مخاطب‌محوری»، دو رویکرد جشنواره پنجاه و نهم

مدیراجرایی پنجاه ‌و ‌نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان، آموزش و ارتقای سطح آگاهی هنر ...

۱۹ دی ۱۳۹۶

اسکان مهمانان جشنواره سینمای جوان کاشان در خانه‌های تاریخی شهر

مسئول کمیته اسکان و ترانسفر پنجاه و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان  از اسکان و اقامت ۲۵ ...