پنجاه‌وهفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «شبدیز»

۱۱ شهریور ۱۳۹۶

چه کارگاه‌هایی در جشنواره منطقه‌ای «شبدیز» برگزار می‌شود؟

در پنجاه‌وهفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کرمانشاه «شبدیز» سه کارگاه فیلمنامه‌نویسی، عک ...

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

داوران بخش فیلم‌نامه جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «شبدیز» معرفی شدند

اسامی هیأت انتخاب و داوری بخش فیلم‌نامه پنجاه‌وهفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «شبدیز» ...