مطالب مرتبط با برچسب

پنجاهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

نمایش پنج فیلم در پنجاهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه
«هدیه‌ای در کار نیست»، «بومی»، «دارزا (درخت زاد)»، «مادر مرده» و «مادر» در دهمین جلسه از فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه، به ‌نمایش در...

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

نمایش پنج فیلم در پنجاهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...