مطالب مرتبط با برچسب

پری دریایی

نمایش «پری دریایی» در جشنواره ترکیه‌ای
فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور به جشنواره Changing Perspectives ترکیه راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن سین...

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

نمایش «پری دریایی» در جشنواره ترکیه‌ای
حضور «پری دریایی» در جشنواره آمریکایی
فیلم کوتاه  «پری دریایی» به جشنواره  TRYON آمریکا راه یافت. به گزارش روابط عمومی انحمن سینمای جوانان ایران،  فیلم کوتاه  «پری د...

۰۵ آبان ۱۳۹۹

حضور «پری دریایی» در جشنواره آمریکایی
نمایش  «پری دریایی» در جشنواره انگلیسی
فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان چالوس  به جشنواره londonshortseries   انگلستان ر...

۱۹ مهر ۱۳۹۹

نمایش  «پری دریایی» در جشنواره انگلیسی
«پری دریایی» ایرانی  در جشنواره  آمریکایی
فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور  و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان چالوس  به جشنواره TRTON  آمریکا راه یافت. به گز...

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

«پری دریایی» ایرانی  در جشنواره  آمریکایی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد