پری دریایی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

نمایش «پری دریایی» در جشنواره ترکیه‌ای

فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور به جشنواره Changing Perspectives ترکیه راه یاف ...

۵ آبان ۱۳۹۹

حضور «پری دریایی» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه  «پری دریایی» به جشنواره  TRYON آمریکا راه یافت. به گزارش روابط عمومی انحمن سینم ...

۱۹ مهر ۱۳۹۹

نمایش  «پری دریایی» در جشنواره انگلیسی

فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان چالوس  به جش ...

۱۵ شهریور ۱۳۹۹

«پری دریایی» ایرانی  در جشنواره  آمریکایی

فیلم کوتاه «پری دریایی» ساخته صابر مصطفی‌پور  و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان چالوس  به ج ...