مطالب مرتبط با برچسب

پایان تصویر برداری

«دیوار خالی» روی میز تدوین
تصویر برداری فیلم کوتاه «دیوار خالی» در استان فارس به پایان رسید.   فیلم‌کوتاه «دیوار خالی» به نویسندگی و کارگردانی فاطمه ...

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

« دایاخ» روی میز تدوین
تصویر برداری فیلم کوتاه « دایاخ» در انجمن سینمای جوانان زنجان به پایان رسید.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ای...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد