پایان تصویربرداری

۱۵ تیر ۱۳۹۹

پایان تصویربرداری بایراملیق  در اردبیل

فیلم کوتاه «بایراملیق» به کارگردانی حمید عزیزی با اتمام مراحل تصویربرداری  آماده تدوین است. ...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

پایان تصویربرداری دعوت‌نامه

فیلم کوتاه «دعوتنامه» به نویسندگی و کارگردانی سهراب سلطانی  و به تهیه کنندگی انجمن سینمای ج ...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

پایان تصویربرداری از اسب در نیشابور

فیلم کوتاه داستانی «اسب» به کارگردانی  علی اکبر مژدی با  پایان تصویربرداری وارد مراحل تدوین ...

۱۵ دی ۱۳۹۷

پایان تصویربرداری « بلوند» در کرج

تصویربرداری فیلم کوتاه «بلوند» به کارگردانی صادق ابراهیمی به پایان رسید و به مرحله تدوین رس ...

۲۹ مهر ۱۳۹۷

«بعدی» آماده تدوین است

  تصویربرداری فیلم کوتاه «بعدی» به تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و سعید ...

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

«خانم شمس»  در کرج تدوین می‌شود

  تصویربرداری مستند کوتاه «خانم شمس» در انجمن سینمای جوانان کرج پایان یافت.   به ...