مطالب مرتبط با برچسب

پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز

درخشش هنرمندان فیلم‌ساز مراغه در پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز
  هنرمندان انجمن سینمای جوانان مراغه با کسب چهار مقام در پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز افتخار دیگری را برای فرهنگ و هنر این...

۰۱ مرداد ۱۴۰۱

درخشش هنرمندان فیلم‌ساز مراغه در پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد