مطالب مرتبط با برچسب

پارمیدا نیازی

عوامل فیلم کوتاه «سوزن» در گفتگو با مهر مطرح کردند:
«انقلاب» فقط شعار «مرگ بر شاه» نبود/ لطفاً نگران صندلی‌تان نباشید!
یوسف جعفری کارگردان فیلم کوتاه «سوزن» ضمن اشاره به مصائب فیلمسازی زیرسایه مدیریت‌های سلیقه‌ای بر اهمیت توجه به زوایای روایت‌نشد...

۱۹ آذر ۱۴۰۱

«انقلاب» فقط شعار «مرگ بر شاه» نبود/ لطفاً نگران صندلی‌تان نباشید!
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد