پاتوق

۲۴ تیر ۱۳۹۷

رونمایی از «بدتر از باور یک رویا»  در پاتوق فیلم کوتاه اردبیل

فیلم کوتاه «بدتر از باور یک رویا» در اولین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان اردبیل ...

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پاتوق فیلم کوتاه در کرمان

اولین جلسه پاتوق فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان کرمان  در سی و یکم خرداد برگزار خواهد شد ...

۶ مهر ۱۳۹۵

دوازدهمین پاتوق فیلم کوتاه برگزار شد

دوازدهمین پاتوق فیلم کوتاه برگزار شد دوازدهمین پاتوق فیلم کوتاه «سینما آینده»، عصر دیروز با ...