پاتوق

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

پنجاه و سومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه برگزار ش

پنجاه و سومین جلسه از  فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده»، با حضور رایا نصیری به عنوان ...

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

«چراغ خورشیدی» در پاتوق فیلم کوتاه تبریز

پاتوق فیلم کوتاه تبریز با نمایش فیلم کوتاه «چراغ خورشیدی» به کارگردانی آیداد پناهنده در تبر ...

۲۴ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری پاتوق فیلم کوتاه  بوشهر و تنگستان در اهرام

پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان بوشهر و تنگستان مشترکاً  در شهر اهرم برگزار شد.   ...

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه در لنگرود

دومین  جلسه پاتوق فیلم کوتاه با نمایش ۴ فیلم در لنگرود برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجم ...

۲ مرداد ۱۳۹۷

محمد شیروانی در چهل‌ و هفتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه: فیلم‌سازان ایرانی از فضای خالی نهراسند

چهل‌ و هفتمین جلسه و هفتمین نشست از فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده»، با حضور محمد ش ...

۲۶ تیر ۱۳۹۷

با نیماعباسپور در چهل‌ وششمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

چهل‌ و ششمین جلسه و ششمین نشست از فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده»، با حضور نیما عبا ...