مطالب مرتبط با برچسب

پاتوق پنجاه یکم

امین جعفری کارشناس پنجاه و یکمین پاتوق فیلم کوتاه
امین جعفری مهمان ویژه و کارشناس یازدهمین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده» خواهد بود. به گزارش روابط‌عمومی انجم...

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

امین جعفری کارشناس پنجاه و یکمین پاتوق فیلم کوتاه
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد