پاتوق فیلم کوتاه

۲۲ تیر ۱۳۹۸

۴  خبر از دفتر مشهد

نشست مشترک دبیر جشنواره کهربا با انجمن سینمای جوانان مشهد نشست مشترک جواد فرهنگ نژاد معاون ...

۴ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری بیست و هشتمین پاتوق فیلم کوتاه کرج

بیستمین و هشتمین  جلسه  پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان کرج برگزار شد. به گزارش روابط ...

۳ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری هفتمین پاتوق فیلم کوتاه کرج

هفتمین جلسه از فصل دوم پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان کرج برگزار شد. به گزارش روابط ع ...

۲۹ دی ۱۳۹۷

برگزاری پاتوق فیلم کوتاه استان البرز

 ششمین برنامه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان استان البرز برگزار شد.   به گزارش ر ...

۲۱ مهر ۱۳۹۷

برگزاری دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه مشگین­ شهر

  دومین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان مشگین­ شهر برگزار شد. به گزارش روابط عموم ...

۲۱ مهر ۱۳۹۷

برگزاری هفتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه دفتر کرج

هفتمین جلسه  پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان  کرج با نمایش  ۶ فیلم کوتاه برگزار شد. به ...