مطالب مرتبط با برچسب

پاتوق فیلم کوتاه اراک

پاتوق فیلم کوتاه اراک کلید خورد
اولین جلسه پاتوق فیلم کوتاه به صورت رسمی در انجمن سینمای جوانان اراک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران،...

۰۲ تیر ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد