مطالب مرتبط با برچسب

پاتوق بیست و هفتم

نمایش پنج فیلم کوتاه در بیست‌وهفتمین پاتوق فیلم کوتاه
بیست‌وهفتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه – سینما آینده و پنجمین جلسه از فصل چهارم این پاتوق، دوشنبه ۸خرداد‎ماه برگزار می‌شود. ب...

۰۷ خرداد ۱۳۹۶

نمایش پنج فیلم کوتاه در بیست‌وهفتمین پاتوق فیلم کوتاه
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد