مطالب مرتبط با برچسب

و «نقطه برخورد»

تولید 5 فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان مشهد
 «وهم سفید»، «تونل»، «توپ»، «از درون مرده»، و «نقطه برخورد» در مشهد آماده نمایش می‌شوند.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینم...

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

تولید 5 فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان مشهد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد